Kontakt

Biuro zarządu

Sekretariat Biura Zarządu Joanna Jeziorowska

Księgowość

Prokurent / Główna Księgowa Monika Januszkiewicz
Specjalista ds. finansowo-księgowych Agata Sułkowska

Dział Logistyki

Dział Logistyki
Kierownik logistyki Dariusz Węgiel
Specjalista ds. logistyki Janusz Simka
Młodszy specjalista ds. logistyki Dariusz Żmija
Specjalista ds. logistyki Henryk Widera

Dział Wsparcia Technicznego i Projektowania

Kierownik Działu Wsparcia Technicznego i Projektowania Rafał Szczepański
Asystent Projektanta Mateusz Szczodrowski
Asystent Projektanta Grzegorz Liguziński
Asystent Projektanta Anna Wysocka
Asystent Projektanta Łukasz Krawczyk

Dział Ofertowania

Dział ofertowania i projektowania
Specjalista ds. ofertowania Izabela Koclęga
Specjalista ds. ofertowania Agnieszka Pawlak
Specjalista ds. ofertowania Krzysztof Szydłowski

Dział Realizacji Budów

Kierownik realizacji budów Jacek Banasik
Kierownik budowy Szymon Pośpiech
Kierownik budowy Rafał Trawiński
Kierownik budowy Jan Jagieło
Inżynier budowy Tomasz Brzozowski
Specjalista ds. realizacji projektów Bartłomiej Rudziński
Kierownik robót Artur Miś
Kierownik projektu Grzegorz Dejnak
Kierownik robót srk Dawid Serba
Kierownik robót srk Jarosław Powroźnik
Kierownik projektu Michał Steuer
Kierownik budowy Andrzej Kruszelnicki
Inżynier budowy Piotr Piskorz

Formularz kontaktowy

Wiadomość została wysłana

Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. 40-696 Katowice, ul. Asnyka 32

Kontakt: Sekretariat (32) 202 17 45

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 9 653 400,00 zł wpłacony w całości
KRS 0000087900 REJESTR Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KONTO: BZ WBK 68 1090 2590 0000 0001 3308 0639

Dlaczego
kza?

Oferujemy swoje usługi w zakresie prac projektowych, robót budowlano-montażowych, systemów sterowania ruchem kolejowym i produkcji przemysłowej.

Czytaj więcej

Gdzie jesteśmy